Πελατολόγιο

 Η εταιρία μας σας παρουσιάζει ενδεικτικό πελατολόγιο οπού μπορείτε να επισκεφθείτε και να δείτε δείγματα από τη δουλεία μας.

Η εταιρία μας σας παρουσιάζει ενδεικτικό πελατολόγιο οπού μπορείτε να επισκεφθείτε και να πάρετε δείγματα από τη δουλεία μας. 

                                                   ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΙΧ

karenta ΑΕΒΕ

 OPEL Δρόμων

 Executive Lease 

                                                        SELF SERVICE 

 Πανικίδης Α.Ε.

                                                   ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 

                                                ΦΟΡΤΗΓΩΝ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

 Λεωφόρος Ανθούσας

Παρνασσού 6 Αγ. Ι. Ρέντης

 

 

Μεγαλύτερο πελατολόγιο είναι στη διάθεση σας μετά από επικοινωνία με τα γραφεία μας